Jesteś tutaj: Start 9 Grupy duszpasterskie 9 Krąg Biblijny

Krąg Biblijny

Wielką wartość ma wspólnotowe rozważanie Biblii. Prowadzone stosownie do możliwości i okoliczności życia we wspólnocie, pozwala ono na radosne dzielenie się bogactwem zaczerpniętym ze Słowa Bożego.
Św. Jan Paweł II, Vita consecrata, nr 94

W naszej parafii opiekunem i przewodnikiem duchowym Kręgu Biblijnego  jest ks. Jan Chrznowski. Spotkania  wspólnoty odbywają się w pierwsze poniedziałki każdego miesiąca o godz. 19.30 na probostwie.

Kręgi Biblijne to nie tylko grupa osób czytających Pismo Święte. To nie miejsce, gdzie tylko czyta się i rozważa Słowa Boga. To nie tylko poznawanie dziejów historii, ale również uzmysłowienie jak dziś przemawia i jak działa Bóg.

W Kręgu Biblijnym przede wszystkim nauczysz się rozpoznawać Oblicze Boga w słowach Boga. Krąg Biblijny to miejsce gdzie czytający rośnie na skutek czytania Bożych Pism (Grzegorz Wielki). Co więcej, światło Chrystusowej Prawdy, Miłości i Mocy kształtuje w wiernym uczniu obraz Mistrza. Sprawia, że uczeń otwarty na nie upodobnia się do uwielbionego Pana. W Kręgu Biblijnym przynajmniej dwóch lub trzech otwiera umysły i serca swoje na Boże Słowa, tym samym możemy powiedzieć, że Krąg Biblijny to miejsce gdzie On Duch Prawdy szczególnie obdarza czytających Swoimi łaskami. To spotkanie z Jezusem obdarzającym nas światłem Ducha Świętego. (Mt 18 19-20; Łk 11,13).

Spotkania w Kręgu Biblijnym to czas, gdzie zaczynasz więcej wierzyć. To początek, gdzie przestajesz coś robić; początek, gdzie zaczynasz robić lepiej; to początek, gdzie zaczynasz robić coś, co jest pragnieniem Bożym. Po przeanalizowaniu danego tekstu w modlitwie pytasz się Ojca Niebieskiego, w co masz uwierzyć, co przestać robić, a co zacząć, co natomiast masz robić lepiej niż dotychczas. I wtedy dostajesz odpowiedz, bo Krąg Biblijny to miejsce gdzie On sam przychodzi do nas i zmienia SŁOWO W CIAŁO. (2 Tm 3,16; J 1,1; 14). Studiując Słowo Boże zaczynamy rosnąć na Jego podobieństwo. (J 3,3).