Jesteś tutaj: Start 9 Grupy duszpasterskie 9 Caritas

Caritas

Caritas

Zespół Parafialny Caritas tworzą wolontariusze – opiekunowie charytatywni
– a kieruje ksiądz proboszcz.

Jest to grupa osób bezpośrednio zaangażowanych w działalność charytatywną w parafii. Ich zadanie, polega na rozpoznawaniu potrzeb i możliwości świadczenia pomocy, mobilizacji wspólnoty parafialnej i uwrażliwianie jej na potrzeby bliźnich, a także współpraca z Centralą w Poznaniu na Wildzie.

Praca Parafialnego Zespołu Caritas skupia się na indywidualnej pomocy bliźniemu w potrzebie. W swej działalności PZC kieruje się zasadą cichego pochylania się nad potrzebującym i niesieniem mu pomocy bez rozgłosu. Nie zawsze jest to pomoc materialna. Niejednokrotnie ważniejsze są drobne gesty życzliwości, obecność przy chorym, rozmowa z samotnym…

Parafialny Zespół poszukuje nowych wolontariuszy, którzy by chcieli się włączyć w pracę polegającą na pomocy tym, którzy mają mniej.

Strona Caritas Archidiecezji Poznańskiej: www.caritaspoznan.pl